• Főoldal  
 • Programok  
 • Pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási évfolyamos tréningek  

Az Alapítvány trénerei évfolyamokra szabott pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási tréningeket tartanak egyedi, speciális módszerek és a legmodernebb eszközök segítségével.

Az Alapítvány trénerei évfolyamokra szabott pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási tréningeket tartanak egyedi, speciális módszerek és a legmodernebb eszközök segítségével. Az inspiratív pedagógiára és az interaktív tábla használatára épülő élményközpontú tréningek az O.K. Központban kapnak helyet, amely Közép-Európában egyedülálló oktatóközpontként működik 2012-től. A Pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási évfolyamos tréningek az általános iskola 2. évfolyamától egészen a 8. évfolyamig érhetők el a diákok számára. Az évfolyamok igényeire és a gyerekek életkori sajátosságaira szabott tréningek tartalmilag egymásra épülnek, ugyanakkor átjárhatók, kombinálhatók egymással.

 

Tréning címe:             2. évfolyam – Gazdálkodás régen és most

                       3. évfolyam – Fogyaszt és termel a család

Modul időtartama: 2,5 óra

Témakörök:

 • a család, mint értékteremtő és értékhordozó;
 • a család, mint termelő és fogyasztó egység szükségletei;
 • az alapértékek fontossága, a gyermeki gondolkodás értékvonzata;
 • kereskedés, gazdálkodás;
 • az árucsere alapjai régen és most;
 • a kölcsön fogalmi alapjai;
 • a modern fizetőeszközök.

Leírás: A téma feldolgozásának módszere igazodik az évfolyamok pénzügyi érettségének szintjéhez. A pénz még nem jelenik meg konkrétan egyik tanagyagban sem, hanem a mögötte húzódó kereskedés és gazdálkodás kerül előtérbe.

A prezentációk kevés szöveget tartalmaznak, magas fokú vizualitás jellemzi őket, így könnyen befogadhatóvá válik a célcsoport számára. A résztvevők szórakoztató feladatok segítségével tapasztalják meg, hogy mit jelent a termékfelesleg, és hogyan tudtak kereskedni vele régen és most. A tréningeken egy-egy mókus családot alapul véve végig gondolják a diákok, hogy milyen bevételei és kiadásai vannak egy átlagos családnak, milyen szerepet töltenek be a gazdaságban. Az átadandó tudásanyag évfolyamonként nő, így az egyes témakörök a harmadikosok számára már bővebben kerülnek tárgyalása, valamint itt a gyakorlatokban megjelenik a kölcsön fogalma is, amelynek feltételeit és felelősségét a diákok empirikus alapokon értik meg. Az együtt töltött két és fél óra alatt a gyerekek megismerik a gazdaság alapmechanizmusát és eljutunk az előnyös gazdálkodás összegző képéhez.

 

4. ÉVFOLYAM

Tréning címe: Az árukörforgás alapjai

Modul időtartama: 4,5 óra

Témakörök:

 • a szükségletek és az árucsere világviszonylatban;
 • a pénz megjelenése;
 • a nemzetközi kereskedelem alapjai (világtájak, termékek, értékek és szállítás);
 • a tárgyak, alapanyagok, élelmiszerek értékének viszonylagossága;
 • a sikeres kereskedelmi tevékenység mögött rejlő logika egyszerű bemutatása.

A program kezdetén a diákok egy virtuális utazás közben megismerkednek a világ kulturális sokszínűségével, a különböző földrészek jellegzetes áruival és szükségleteivel, ezzel is tágul gazdasági gondolkodásuk. Rálátást nyernek a kereskedelem lehetőségeire, logikájára, az egyes szereplők igényeire, és ezeket a feladatok során (Árubeszerzés, Kikötői forgatag, Otthoni vásár) megtapasztalják.

A gyakorlatok anyaga a világkereskedelem tematikáján keresztül vezeti el a gyerekeket különböző nemzetközi hajóutakra, amelyeken kockázatokkal számolva kell kereskedniük társaikkal. A megszerzett árukat haza érkezve elcserélik a számukra szükségesekre, majd egy sorversenyben kisebb javakat gyűjtögetve egyre nagyobb javakra váltják vagyonukat, egészen addig, amíg elérik a családalapítás szintjét. Ezzel is megértve az értékteremtés, a termelés és a fogyasztás kérdéskörének elméleti hátterét. A tréning előkészíti és érzékelteti a pénz megjelenésének fontosságát.

 

5. ÉVFOLYAM

Tréning címe: Hétköznapi pénzhasználat

Modul időtartama: 4,5 óra

Témakörök:

 • a pénz szerepe a mindennapokban;
 • a pénzügyi gazdálkodás lehetőségei;
 • a megtakarításban rejlő lehetőségek;
 • a biztonság és a pénz fogalmak tartalmi kapcsolata;
 • az értékteremtő emberi tevékenység ára, munka és bér kapcsolata;
 • az értékek viszonylagossága;
 • erőforrások kérdése és értékek prioritása a családi életben.

Leírás: A tréning fő témája a hétköznapi pénzhasználat és annak összefüggéseinek átlátása. Különböző gyakorlatokon keresztül ismerik meg a diákok a családi pénzgazdálkodás lehetőségeit. A gyerekek minél korábban átlátják a pénzáramlás csatornáit, annál hamarabb lesznek tisztában a pénz értékével és a költségvetés fontosságával. Az anyagban a bevételi lehetőségek mellett megjelenik a szükséglet és a kiadás fogalma is, amelyek ismerete elengedhetetlen a komplexebb pénzügyi gondolkodáshoz. A résztvevők szerepjátékon keresztül találkozhatnak hétköznapi pénzügyi problémákkal úgy, hogy családok működését modellezik, ahol minden tag a saját érdekeinek érvényesítésére törekszik. A gyerekek tapasztalataik segítségével tanulják meg, hogy hogyan kell pénzügyi tervet készíteni, hogyan lehet tudatosan, sikeresen, nyereségesen gazdálkodni.

 

6. ÉVFOLYAM

Tréning címe: Gazdasági körforgás

Modul időtartama: 4,5 óra

Témakörök:

 • a termelés, szolgáltatás és a kereskedelem működése;
 • az értékteremtő emberi tevékenység ára, munka és bér kapcsolata;
 • a gazdaság szereplői és a köztük lévő pénzügyi körforgás;
 • a pénzhasználat és a megtakarítások banki támogatása;
 • a tudatosabb pénzügyi gazdálkodás lehetőségei.

Leírás: A modul során a diákok különböző szakmákat csoportosítanak gazdasági egységek szerint, ennek köszönhetően könnyebben átlátják a komolyabb összefüggéseket és a gazdasági körforgás fontosságát. Egy szituációs játékban piaci szereplők helyébe kerülnek (eladók, vásárlók, bankosok), látják azok céljait, szükségleteiket, erőforrásaikat, és hogy ezekekkel hogyan gazdálkodhatnak egymás között.

Gyakorlatokon keresztül tapasztalják meg, hogy az egyes termékek hogyan jutnak el a különböző kereskedelmi szintekre, átgondolják, hogy a folyamatelemek milyen jövedelemszerzési lehetőségeket biztosítanak. A tréning során betekintést nyernek a bankrendszer tevékenységébe, a bankszámla és a bankkártya működésébe. A tudatosabb pénzügyi gazdálkodás jegyében a diákok megismerik a hozzáadott érték fogalmát, és a fogyasztó védelem alapkérdéseit is.

 

7. ÉVFOLYAM

Tréning címe: Befektetések és kockázatok

Modul időtartama: 4,5 óra

Témakörök:

 • a pénz természete;
 • a pénzügyi döntéshelyzetek megtapasztalása;
 • az ideális pénzkezelése;
 • pénzügyi tervezés és a stratégiaalkotás fontossága;
 • a kockázatok felmérése;
 • a befektetésekről;
 • a váratlan helyzetek és a megtakarítás fontossága;
 • az élő pénz gondolatának bevezetése.

Leírás: Ebben a programban az ideális pénzügyi gazdálkodás, a pénz- és értékkezelés, valamint a pénzügyi helyzetekben való tudatos döntések megbeszélésével jutunk el a jövőjük során felmerülő pénzkezelési lehetőségekig.

A gazdasági működések és fogalmak mélyebb ismertetése során a diákok átlátják a különböző gazdasági folyamatokat, az azok mögött húzódó logikai kapcsolatokat. A megélt élmények és egy teke gyakorlat segítségével megtapasztalják kockázatvállalási hajlandóságukat, felismerik ennek a várható nyereséggel való összefüggéseit. Feladatokon keresztül megértik a stratégiaalkotás fontosságát és a változtatásokból fakadó következményekkel is számolhatnak.

 

8. ÉVFOLYAM

Tréning címe: Családi pénzgazdálkodás

Modul időtartama: 4,5 óra

Témakörök:

 • a családi pénzgazdálkodás területei és lehetőségei, értékteremtés;
 • a családi gazdálkodást fenyegető kockázatok felismerése;
 • a kockázatok kezelésének lehetőségei;
 • a befektetések, hitelek, biztosítások;
 • az eltartók és eltartottak (aktív dolgozók, kiskorúak, nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok és munkanélküliek);
 • az értékteremtés, értékbecslés fontossága
 • az idő mint érték, időgazdálkodás.

Leírás: A 8. évfolyamos tanagyagban a diákok megismerik a háztartás szerepét, megértik a családi költségvetés írásának és a pénzügyi tervezésnek jelentőségét. Betekintést nyernek a családi gazdálkodás kockázataiba és a váratlan helyzetekre való felkészülés fontosságába.

A diákok átgondolják a család értékteremtő tevékenységének és az egyes erőforrások felhasználásának összefüggéseit, amelynek köszönhetően hasznosabb tagjaivá válhatnak nemcsak a családnak, hanem a társadalomnak is. Megismerik a munka világának számukra aktuális lehetőségeit, többek között az érték, az idő és a pénz kapcsolatát. A gyakorlatok során megtapasztalhatják, hogy mi az a sikeres életvitel, milyen változtatásokat tehet az egyén azért, hogy elérhesse azt.

 

 

Kapcsolat
Fazekas Tímea - oktatásszervező
Telefon: +36 30 616 5052
E-mail: timea.fazekas@okkozpont.hu

Ajánlott tartalmak