Karriersuli

Dátum: 2015.11.17.

Az OK Karriersuli egy 3*4 órás (általános iskolai modul), tréningsorozat, illetve a negyedik alkalom egy szülői konzultáció. A saját fejlesztésű képzések ingyenesek, különösen – de nem kizárólagosan – a 7-8. évfolyamos (13-15 éves) diákoknak szólnak. A tréningekre hétfői vagy csütörtöki napokon (9-19 óra közötti idősávban) kerül sor hetente egy vagy két alkalommal, mely alkalmak négy órát ölelnek fel.

Az OK Karriersuli egy 3*4 órás (általános iskolai modul), tréningsorozat, illetve a negyedik alkalom egy szülői konzultáció. A saját fejlesztésű képzések ingyenesek, különösen – de nem kizárólagosan – a 7-8. évfolyamos (13-15 éves) diákoknak szólnak. A tréningekre hétfői vagy csütörtöki napokon (9-19 óra közötti idősávban) kerül sor hetente egy vagy két alkalommal, mely alkalmak négy órát ölelnek fel. Csoportos jelentkezés (12 fő) esetén lehetőség van ettől eltérő, egyedi időpont egyeztetésére is. A résztvevő fiatalok ez idő alatt elmélyülhetnek a pályaorientációval kapcsolatos kérdésekben.

A tanulók körében rendkívül népszerű edutainment („szórakoztatva tanítás”) módszertant alkalmazó oktatás során az Alapítvány szakemberei nagy hangsúlyt fektetnek többek között az önismeret mélyítésére, különösen a résztvevők saját kompetenciarendszerének megismerésére, valamint a munkával kapcsolatos igényeik feltárására, hiszen fontos, hogy olyan pályák felé orientálódjanak, melyek megfelelnek képességeiknek és elvárásaiknak egyaránt.

A tréning nyílt, barátságos légköre lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők a pályaorientációval, karrierépítéssel és a munkával kapcsolatos kérdéseiket szabadon megfogalmazzák, és azokra válaszokat keressenek. A képzésen szerzett ismeretek birtokában már tudatosan tervezhetik jövőjüket és karrierútjukat.

Miről szól az általános iskolai karriertréning, azaz a KARRIERSULI?

A három alkalmas (alkalmanként 240 perces) tréningsorozat célja, hogy a résztvevők megismerjék a pályaválasztás szempontjából fontos készségeiket, erősségeiket és lehetőségeiket.

A foglalkozások hozzájárulnak:

 • olyan készségek fejlesztéséhez, amelyek szükségesek az életpálya-tudatos szemlélethez
 • a sikeres önbemutatáshoz
 • fejlesztik az érzelmi kompetenciát
 • a résztvevők játékos gyakorlatok segítségével megismerik saját magukat, értékeiket, igényeiket
 • a diákok választ keresnek a kérdésekre, hogy ki vagyok, és ki akarok lenni?
 • a válaszok kialakításán a résztvevők maguk dolgoznak
 • az eredmények megbeszélésre lehetőség van a szülők számára egy negyedik alkalom keretében.

A tréningsorozat egy időutazás a nem túl közeli és nem is túl távoli jövőbe, a felnőttkorba. A vágyak és lehetőségek, a célok és a realitás összehangolásának útján.

A tréningsorozat lehetőséget ad a karrierút megtervezésére, elindít a pályaválasztás tudatosabb szemlélete felé. Elgondolkodtat. Keresésre ösztönöz. Kérdéseket vet fel. Szemléletmódot formál. Önmagunk megismerésére ösztönöz.

Miről NEM szól a tréning?

A tréning nem egy személyes tanácsadás, hanem egy csoportos készségfejlesztés. A tréning nem helyettesíti a pályaválasztási tanácsadást, csupán lehetőségeket vet fel. A tréning lezárása nem szülőkkel történő esetmegbeszélés, hanem az értelmezést elősegítő egyszeri konzultáció.

Szervezési tudnivalók

Ki jelentkezhet? - Általános iskola 7.-8. osztályos (13-15 év közötti) diákja.

Jelentkezés menete: E-mailen (timea.fazekas@okkozpont.hu); telefonon (+36 30 616 5052)

 •  Feltételek: nyilatkozat (12 önként jelentkező résztvevő 7-8. osztályos korosztályból, egyéni jelentkezők, beleegyező nyilatkozat a szülő és a gyermek aláírásával), részvétel minden alkalmon.
 •  A tréningen ajánlott, hogy ne iskolai osztályok kerüljenek egy csoportba (bár ez természetesen nem kizáró tényező), hiszen az önismereti csoportdinamika szempontjából jobb az ismeretlenek találkozása.
 • Oktatáspszichológiai titoktartási szerződés: a résztvevőkkel a tréningsorozat elején a tréningmunka kereteiről, céljairól és szabályairól közösen, szóban megegyezünk. Ennek célja, hogy a tréning során elhangzott saját élményeket, véleményeket, kérdéseket a résztvevők nyíltabban, bátrabban fel tudják vállalni annak tudatában, hogy a diszkréciónak és a bizalomnak köszönhetően nem történik visszaélés.
 • Szülői konzultáció: a 4. alkalommal szülői visszajelzés 15-20 perces bontásokban (az időpontot a programszervezőkkel előre egyeztethetik, a gyermekek tréningjének idősávjában.)

Ajánlott tartalmak