Ki volt Klebelsberg Kuno?

Dátum: 2019.06.28.
Kategória: Érdekesség

Az utóbbi években számos intézményt is elneveztek róla.

A két világháború közötti Magyarország kiemelkedő politikusai között érdemes megemlíteni Klebelsberg Kuno nevét is. A társaságban sokszor úgy nevezték a minisztert, hogy „Gróf”, mivel nehezen lehetett kimondani a nevét.

 

Korai évek

Klebelsberg Kuno tiroli arisztokrata apa és magyar köznemes anya gyermekeként 1875-ben Magyarpécskán született. Székesfehérváron élt kétéves korától, később pedig jogi tanulmányokat folytatott a budapesti, a müncheni, a berlini és párizsi egyetemen is.

 

Rengeteg munkát végzett el

Pályáját miniszterelnökségi fogalmazóként kezdte. Kiemelkedő tehetsége és szorgalma okán aztán gyorsan emelkedett a ranglétrán.

 

Még vázlatosan sem lehetne felsorolni az összes tervet, programot, fejlesztést, ami Klebelsberg felügyeletével valósult meg, de azért párat érdemes kiemelni:

 

  • Három év alatt csaknem ezer új iskolát építtetett, ami mintegy ötezer modern tanyai, falusi tantermet jelentett. Mindegyik iskolához háromszobás tanítói lakás, az udvaron téglából épült WC és szintén téglából épült disznóól tartozott.
  • A nagyobb településeken sok polgári iskola, állami fiú- és leánygimnázium létesült. Számos egyházi nyolcosztályos gimnázium is épült templommal, rendházzal, nagyméretű díszteremmel, sportpályákkal minisztersége alatt.
  • Nagyon fontosnak tartotta a leendő értelmiségiek és kutatók számára az élő idegen nyelvek elsajátítását.
  • Külföldön Collegium Hungaricumokat létesített, melyek a tudományos kutatás és a magas szintű továbbképzés fellegvárai voltak fiatal magyar tudósok számára.
  • 1922–26 között megszervezte az ország tudományos intézményrendszerét, talpra állította és anyagilag stabilizálta a Magyar Tudományos Akadémiát, egységes szervezetbe vonta a nagy múzeumokat, könyv- és levéltárakat.
  • Ő alapította a Sváb-hegyi Csillagvizsgálót és a Tihanyi Biológiai Kutató Intézetet.
  • 1921-ben kötelezővé tette az iskolai testnevelést. Minisztersége alatt készült el a Margit-szigeti nemzeti sportuszoda, s jelentős összegekkel támogatta az olimpiai versenyekre való felkészülést.

Ajánlott tartalmak